Om Popstacle

Målet med Popstacle-övningarna är att få eleverna att inse riskerna vid körning i halt väglag, förstå svårigheterna vid olika situationer, öka riskmedvetenheten och inse sina egna begränsningar.

Fördelar med Popstacle:

- Verklighetsnära Övningar. Man ser  inte hindren vid start vilket bidrar till ett större överrasknings-moment.
- Säkert System. Systemet drivs pneumatiskt (med tryckluft) och inte med elektricitet. På det sättet ökar säkerheten för alla som finns på banan.
- Hållbart System. Systemet är underjordiskt och beständigt mot rost och korrosion. Hindret består av gummi och skadar inte bilen eller systemet vid kollision. Popstacle kan installeras utan större åverkan på halkytor och underlag.
- Anpassningsbart. Programmeringen bygger på olika faktorer som bilens hastighet, avstånd, tid mm. Det är enkelt att bygga ut systemet med flera hinder.

Succé på Bulltoftabanan i Malmö

Bulltoftabanan är den första banan i världen som har Popstacle. Utveckling och test genomfördes av Mobergs under 2007 där man lade stor vikt vid hållbarhet och säkerhet. Idag finns det ett färdigutvecklat, och stabilt system med många anpassnings-möjligheter.