Automatisk älgsimulering för övningskörningsbanor
Back

Vad är Popstacle

I trafiken stöter man på olika situationer varje dag. Ett av de farligaste momenten är plötsligt uppdykande hinder på vägen och då spelar uppmärksamhet, hastighet och väglag en väldigt stor roll.
Popstacle är ett unikt och säkert hjälpmedel som återskapar riskfyllda situationer i trafiken.
Vad är Popstacle

Fördelarna med Popstacle

- Verklighetsnära Övningar. Man ser  inte hindren vid start vilket bidrar till ett större överrasknings-moment.
- Säkert System. Systemet drivs pneumatiskt (med tryckluft) och inte med elektricitet. På det sättet ökar säkerheten för alla som finns på banan.
- Hållbart System. Systemet är underjordiskt och beständigt mot rost och korrosion. Hindret består av gummi och skadar inte bilen eller systemet vid kollision. Popstacle kan installeras utan större åverkan på halkytor och underlag.
Fördelarna med Popstacle

Forward

Succé på Bulltoftabanan i Malmö

“ I och med Popstacle har vi kommit så nära verkligheten som möjligt utan att äventyra säkerheten. Responsen vi får av lärare, elever och kunder bekräftar detta.”

- Christer Rosenlind, Bulltoftabanan

Mobergs

Mobergs Mekaniska har mer än 40 års erfarenhet av mekaniska konstruktioner.
Vi är en allsidig och flexibel verkstad för lego- och maskintillverkning i korta serier. Vi levererar helhetslösningar, från design och konstruktion till projektering, tillverkning, installation, drifttagning, utbildning och service.